Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Oferta kształcenia

 • System:Zaoczny
 • Wiek:od 18 lat
 • Czas:2 lata

Szkoła Policealna w Kętrzynie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Słuchacze naszej szkoły otrzymują świadectwa, indeksy, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych. Realizujemy programy nauczania zatwierdzone rzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kto może się uczyć?

W szkole policealnej mogą uczyć się wszystkie osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana.

Organizacja nauki

 • nauka trwa dwa lata kończy się egzaminem zawodowym przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, co dwa tygodnie)
 • aby ułatwić naukę naszym słuchaczom, w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego internetu i bardzo dobrze wyposażonych sal komputerowych

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce
Technik usług kosmetycznych zaoczna, 2 lata j.angielski
Opiekun w domu pomocy społecznej zaoczna, 2 lata j.angielski

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług