Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkoły Ogólnokształcące - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
uczuciowe rozmawiają na lekcji

Szkoły Ogólnokształcące

8 placówek w 8 miastach Warmii i Mazur

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest skierowane do wszystkich pełnoletnich osób, które chciałyby kontynuować przerwaną wcześniej naukę lub dopiero ją rozpocząć. Jeżeli skończyłeś wcześniej ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę branżową I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową – zapraszamy do Liceum. Masz szansę podwyższyć swoje wykształcenie, a tym samym stać się osobą bardziej atrakcyjną na rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele), dlatego słuchacze mogą łączyć naukę z pracą zawodową. Nauka trwa 4 lata, natomiast dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej 3 lata. Licea Ogólnokształcące ZDZ są szkołami niepublicznymi o uprawnianiach szkoły publicznej, dzięki temu nasi słuchacze otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne oraz zaświadczenia. Uzyskanie wykształcenia średniego pozwala na dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez możliwość ukończenia szkoły policealnej, różnego rodzaju kursów, a nawet studiów. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym kończy się egzaminem maturalnym.

Dlaczego warto?

01 Gwarancja jakości kształcenia

Dajemy gwarancję wysokiej jakości kształcenia (posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015).

02 Większe możliwości pracy

Zazwyczaj zajmowane stanowisko w pracy jest uzależnione od posiadanego wykształcenia bądź umiejętności. Ukończenie Szkoły Podstawowej będzie pierwszym krokiem do zdobycia lepszej pracy!

03 Przejrzysty tryb nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń, a postęp zdobytej wiedzy sprawdzany jest przez prace zaliczeniowe oraz sesje egzaminacyjne.

04 Miła atmosfera

Staramy się, aby nasi słuchacze nabywali wiedzę w przyjaznym otoczeniu od doświadczonych nauczycieli.

Mapa szkół

Nasze placówki

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług