Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Potwierdzenie kompetencji - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Potwierdzenie kompetencji

Walidacja kompetencji to rozwiązanie systemowe, umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji zawodowych zdobytych w drodze edukacji pozaszkolnej.

Wiele osób posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, niepotwierdzone jednak stosownymi dokumentami. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe zdobyły samodzielnie, nie uczestnicząc w szkoleniach ani kursach. Walidacja kompetencji pozwala na weryfikację tych umiejętności i potwierdzenie ich uznawanym na rynku pracy certyfikatem lub dyplomem. Inne terminy używane do określenia tego procesu to: bilansowanie, rozpoznawanie, uznawanie, zatwierdzanie, certyfikowanie.

Jako pierwsi w Polsce przetestowaliśmy działania walidacji kompetencji w ramach projektu „Budujmy Razem”. Pilotaż dotyczył potwierdzenia kwalifikacji w zakresie dwóch zawodów: monter instalacji gazowych oraz monter instalacji sanitarnych. Z działań projektu skorzystało 200 osób.

Nasze doświadczenie w walidacji pomogły nam w realizacji kolejnych projektów: „Fachowiec z tytułem” „Fachowiec z tytułem 2”

Jak przebiega walidacja?

Pierwszy etap sprawdzenia wiedzy to test pisemny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku następuje test praktyczny. W warunkach zaaranżowanych, symulujących rzeczywiste, uczestnik samodzielnie wykonuje odpowiednie zadania. Na podstawie wyników z poziomu teoretycznego i praktycznego Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub nie kwalifikacji zawodowych.

Kto przeprowadza walidację?

Nad przebiegiem procesu walidacji czuwa specjalnie powołana Komisja Kwalifikacyjna. W jej skład wchodzą specjaliści z danej branży, posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.

Więcej o działaniach ZDZ w obszarze walidacji i certyfikacji na stronie Zarządu Głównego Związku ZDZ

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług