Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Projekty 19

Pracuj dalej!

W ramach projektu „Pracuj dalej!” ukierunkujesz się zawodowo, podniesiesz swoje kwalifikacje, poprawisz swoją pozycję na rynku pracy. Wszystko dzięki nabytym umiejętnościom! Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem.

 • 01.01.2024-30.06.2026
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Pracuj nadal!

W ramach projektu „Pracuj nadal!” ukierunkujesz się zawodowo, podniesiesz swoje kwalifikacje, poprawisz swoją pozycję na rynku pracy. Wszystko dzięki nabytym umiejętnościom! Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem.

 • 01.01.2024-30.06.2026
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Samozatrudnienie super sprawa! 1157

Celem projektu jest doprowadzenie do samozatrudnienia grupy 153 mieszkańców powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

 • 01.03.2020-31.12.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Cyfrowa Edukacja Seniorów

Seniorze! Skorzystaj z oferty warsztatów i wycieczek, mających na celu rozwój kompetencji w zakresie obsługi komputera i smartfona, aplikacji do komunikacji, przemieszczania się itp. ułatwiających faktyczne funkcjonowanie w cyfrowym obecnie świecie.

 • 01.09-31.12.2023
 • dla seniorów
 • powiaty ...

Samozatrudnienie super sprawa! 31

Celem projektu jest doprowadzenie do samozatrudnienia grupy 115 mieszkańców miasta Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

 • 01.03.2020-31.12.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Samozatrudnienie super sprawa! 1084

Celem projektu jest doprowadzenie do samozatrudnienia grupy 114 mieszkańców powiatów: mrągowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w wieku 30+ lat, pozostających bez pracy lub pracujących z najniższym wynagrodzeniem, a także reemigrantów.

 • 01.03.2020-31.12.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Dotacja od MON dla Technikum w Nidzicy

Dzięki dotacji od Ministra Obrony Narodowej wyposażamy nowo utworzony Odział Przygotowania Wojskowego w Technikum w Nidzicy.

 • 06.12-29.12.2023
 • dla dzieci i młodzieży
 • Nidzica

Maluszek w żłobku

Oferta dla mieszkańców subregionu ełckiego. Refundujemy koszty opieki instytucjonalnej (w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna), rodzicom dzieci do lat 3, aby ułatwić im utrzymanie pracy, powrót do pracy lub znalezienie pracy.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Maluszek u niani

Oferta dla mieszkańców subregionu ełckiego. Pomagamy rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zatrudnienie niani.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Malec z aktywnym rodzicem

Aktywizujemy rodziców dzieci do lat 3, zamieszkujących na terenie subregionu olsztyńskiego. Obok wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomocy w poszukiwaniu pracy, refundujemy koszty zorganizowanej opieki nad dzieckiem.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług