Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Projekty 23

Dotacja od MON dla Technikum w Nidzicy

Dzięki dotacji od Ministra Obrony Narodowej wyposażamy nowo utworzony Odział Przygotowania Wojskowego w Technikum w Nidzicy.

 • 06.12-29.12.2023
 • dla dzieci i młodzieży
 • Nidzica

Brzdąc u niani

Oferta dla mieszkańców subregionu elbląskiego. Pomagamy rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zatrudnienie niani.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Brzdąc w żłobku

Oferta dla mieszkańców subregionu elbląskiego. Refundujemy koszty opieki instytucjonalnej (w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna), rodzicom dzieci do lat 3, aby ułatwić im utrzymanie pracy, powrót do pracy lub znalezienie pracy.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Malec u niani

Oferta dla mieszkańców subregionu olsztyńskiego. Pomagamy rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zatrudnienie niani.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Malec w żłobku

Oferta dla mieszkańców subregionu olsztyńskiego. Refundujemy koszty opieki instytucjonalnej (w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna), rodzicom dzieci do lat 3, aby ułatwić im utrzymanie pracy, powrót do pracy lub znalezienie pracy.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Szkoła branżowa większych szans 8

Projekt adresowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy, mający na celu podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji pracowniczych powiązanych z odbywanym kierunkiem kształcenia.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dzieci i młodzieży
 • powiaty ...

Maluszek w żłobku

Oferta dla mieszkańców subregionu ełckiego. Refundujemy koszty opieki instytucjonalnej (w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna), rodzicom dzieci do lat 3, aby ułatwić im utrzymanie pracy, powrót do pracy lub znalezienie pracy.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Maluszek u niani

Oferta dla mieszkańców subregionu ełckiego. Pomagamy rodzicom dzieci do lat 3 w utrzymaniu pracy, powrocie do pracy lub znalezieniu pracy, poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zatrudnienie niani.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Malec z aktywnym rodzicem

Aktywizujemy rodziców dzieci do lat 3, zamieszkujących na terenie subregionu olsztyńskiego. Obok wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomocy w poszukiwaniu pracy, refundujemy koszty zorganizowanej opieki nad dzieckiem.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Brzdąc z aktywnym rodzicem

Aktywizujemy rodziców dzieci do lat 3, zamieszkujących na terenie subregionu elbląskiego. Obok wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomocy w poszukiwaniu pracy, refundujemy koszty zorganizowanej opieki nad dzieckiem.

 • 01.09.2022-30.11.2023
 • dla dorosłych
 • powiaty ...

Bony na cyfryzację

Wdrażamy telepracę oraz telenauczanie, aby efektywniej funkcjonować w warunkach ograniczonej i zmiennej dostępności pracowników, zapewnić sprawną komunikację z klientami i świadczyć usługi szkoleniowe w formie zdalnej.

 • 01.07.2022-30.06.2023
 • Olsztyn

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług