Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nidzicka Szkoła Branżowa I stopnia ZDZ z plusem - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Nidzicka Szkoła Branżowa I stopnia ZDZ z plusem

O projekcie

Projekt „Nidzicka Szkoła Branżowa I stopnia ZDZ z plusem” (nr FEWM.06.04-IZ.00-0047/23), współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – Działanie 6.4 Edukacja zawodowa.

Celem projektu jest podniesienie do XII.2025 r. kompetencji kluczowych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych powiązanych z odbywanym kierunkiem kształcenia 18 spośród 21 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Nidzicy prowadzonej przez W-M ZDZ, poprzez realizację kursów przyczyniających się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie po zakończeniu edukacji.

Rezultaty projektu:

  • uzyskanie wsparcia w formie poradnictwa psychologiczno-edukacyjno-zawodowego przez 21 uczniów,
  • uzyskanie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 18 uczniów,
  • nabycie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji osobistych i społecznych przez co najmniej 18 uczniów,
  • nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia własnej firmy z elementami zarządzania budżetem przedsiębiorstwa przez co najmniej 18 uczniów.

Projekt realizowany jest w okresie od września 2024 r. do grudnia 2025 roku.
Wartość projektu ogółem: 171 916,88 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 146 129,34 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FundUszENaZmiany

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług