Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Nidzicka Szkoła Branżowa I stopnia ZDZ z plusem

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2024 r. i prowadzona będzie przez Branżową Szkołę I stopnia w Nidzicy spośród uczniów kształcących się w zawodzie: sprzedawca, stolarz, elektryk lub mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich Kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i złożyli uzupełniony Formularz rekrutacyjny w sekretariacie szkoły. Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej, według uzyskanych punktów.

W przypadku większej liczby chętnych, spośród osób mających tę samą liczbę punktów na liście rankingowej, pierwszeństwo będzie przysługiwać osobom z niepełnosprawnością i osobom spoza Nidzicy. Ostatecznym rozstrzygającym kryterium będzie dochód netto na członka rodziny.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług