Facebook: Czcionka: Kontrast:

Polityka jakości

Realizujemy misję, której celem jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kwalifikacji osobowościowych, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych. Wspieramy przedsiębiorców w kształceniu kadr własnych. Wspieramy „starterów” kompetencjami i staramy się o uzyskania wsparcia finansowego. Każdego roku nasze usługi wybiera blisko 10 tysięcy osób. Stale podnosimy poziom realizowanych usług szkoleniowych i doradczych.  Od roku 2005 pracujemy w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO  9001:2000.  W dniu 6-7 września 2018 r. miał miejsce audyt przeprowadzony przez ISOQAR , który potwierdził spełnianie zapisów Normy ISO 9001:2015

w obszarze : 

projektowanie i realizacja procesów edukacyjnych i usług rozwojowych w formie teoretycznej i praktycznej , wspieranych usługami doradztwa zawodowego oraz działaniami administracyjnymi

Celem polityki jakości

jest:

SPEŁNIENIE  WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW USŁUG W SPOSÓB KOMPETENTNY,  ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI PRAWNYMI I AKTAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH I OBSŁUGI KLIENTA

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

  • wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.
  • przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji, regulaminów przez wszystkich pracowników W-M ZDZ.
  • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone.
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług.
  • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi.
  • podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń.
  • zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej, usług szkoleniowych i doradczych realizowanych przez W-M ZDZ w Olsztynie.

Olsztyn 15.10.2018

Certyfikat ISO: ISOQAR-2018pl


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo