Facebook: Czcionka: Kontrast:

Polityka jakości

Realizujemy misję, której celem jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kompetencji osobowościowych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych. Wspieramy przedsiębiorców w kształceniu kadr własnych. Wspieramy „starterów” kompetencjami i staramy się o uzyskanie wsparcia finansowego. Każdego roku nasze usługi wybiera blisko 10 tysięcy osób. Stale podnosimy poziom realizowanych usług szkoleniowych i doradczych.  Od roku 2005 pracujemy w oparciu o certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO  9001:2000.  Od września 2018 r., po pomyślnie odbytym audycie przeprowadzonym przez firmę ISOQAR CEE SP. z o.o. , spełniamy zapisy normy ISO 9001:2015

w obszarze : 

projektowanie i realizacja procesów edukacyjnych i usług rozwojowych w formie teoretycznej i praktycznej , wspieranych usługami doradztwa zawodowego oraz działaniami administracyjnymi

Cel polityki jakości

Spełnienie wymagań i oczekiwań odbiorców usług w sposób kompetentny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu realizacji usług szkoleniowych, doradczych i obsługi klienta.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

  • wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.
  • przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji, regulaminów przez wszystkich pracowników W-M ZDZ.
  • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone.
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług.
  • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi.
  • podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń.
  • zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej, usług szkoleniowych i doradczych realizowanych przez W-M ZDZ w Olsztynie.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo