Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polityka prywatności - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Świadczenie przez nas usług, w zakresie szeroko rozumianej edukacji, wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne, jednocześnie dochowując wszelkich starań, aby je jak najlepiej chronić. Poniżej znajdziesz więcej informacji (zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO) na temat tego, jak to robimy i jakie masz prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe i zobowiązanym do ich ochrony, jest Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn (dalej „My” lub „W-M ZDZ”).

Nad poprawnością przetwarzania Twoich danych osobowych czuwa powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych:

 • adres e-mail: [email protected]
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych W-M ZDZ, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

Cele i podstawy przetwarzania oraz kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług na podstawie zawartej z Tobą umowy. Są to:

 • podstawowe dane identyfikacyjne, w tym teleadresowe oraz data i miejsce urodzenia;
 • informacje o posiadanym wykształceniu;
 • dane odnośnie statusu na rynku pracy, w tym miejscu zatrudnienia (o ile dotyczy);
 • dane wrażliwe, takie jak informacja o niepełnosprawności (w wyjątkowych przypadkach).

Jeśli się dodatkowo zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane także w celach marketingu edukacyjnego, tj:

 • przeprowadzenia rekrutacji do kursu/projektu/szkoły na podstawie złożonego przez Ciebie formularza zgłoszeniowego;
 • informowania Ciebie o planowanych kursach/otwieranych klasach/naborze do projektów na podstawie Twojego zgłoszenia zainteresowania drogą telefoniczną lub elektroniczną;
 • zabezpieczenia na przyszłość informacji o uzyskanym przez Ciebie poziomie wykształcenia, nabytych kwalifikacjach lub kompetencjach, czyli dla celów archiwalno-dowodowych (w tym wystawianiu duplikatów świadectw i zaświadczeń);
 • informowania Ciebie o zbliżającym się terminie utraty ważności certyfikatów lub uprawnień zawodowych wraz z propozycją kursu/egzaminu pozwalającego odnowić ich ważność.

Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla innych celów, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, a także sporządzania sprawozdań informacyjnych dla instytucji publicznych.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie lub pozyskaliśmy od instytucji zlecającej wykonanie usługi. W-M ZDZ nie pozyskuje danych z innych źródeł.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Podanie przez Ciebie, a tym samym przetwarzanie danych osobowych przez W-M ZDZ, jest konieczne do zrealizowania dla Ciebie usługi edukacyjnej (oraz podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy edukacyjnej, w tym procesu rekrutacji). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam swoich danych, to niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług.
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych niezbędnych danych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, a także dla przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
Poza tymi przypadkami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii.
Twoje dane mogą zostać przekazane innym instytucjom jedynie w celu realizacji działań związanych z wykonaniem zawartej z nami umowy (np. przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego) lub wynikających z przepisów prawa (np. odprowadzanie składek ZUS od stypendiów szkoleniowych).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą. Dane te mogą być przetwarzane także później, po jej zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przetwarzamy do momentu odwołania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym W-M ZDZ zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla umożliwienia kontroli spełnienia wymogów prawnych przez organy publiczne.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych danych przez W-M ZDZ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (W-M ZDZ nie dokonuje profilowania), a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zweryfikować.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: [email protected]
lub pisemnie na adres:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług