Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkoły Podstawowe dla Dorosłych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
nauczyciel spogląda na zeszyt wskazywany długopisem przez dorosłego ucznia

Szkoły Podstawowe dla Dorosłych

2 placówki w 2 miastach Warmii i Mazur

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych powstała dla osób pełnoletnich, które ukończyły 6-letnią szkołę podstawową, nie kontynuowały nauki w gimnazjum lub nie ukończyły gimnazjum. Możesz ukończyć siódmą i ósmą klasę Szkoły Podstawowej bez rezygnacji z pracy zawodowej i codziennych obowiązków, ponieważ zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty
i niedziele). Ukończenie Szkoły Podstawowej daje możliwość kształcenia oraz zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Szkoły Podstawowe ZDZ są szkołami niepublicznymi o uprawnianiach szkoły publicznej, dzięki temu nasi słuchacze otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych. Nauka kończy się obowiązkowym egzaminem ósmoklasisty organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Dlaczego warto?

01 Gwarancja jakości kształcenia

Dajemy gwarancję wysokiej jakości kształcenia (posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015).

02 Większe możliwości pracy

Zazwyczaj zajmowane stanowisko w pracy jest uzależnione od posiadanego wykształcenia bądź umiejętności. Ukończenie Szkoły Podstawowej będzie pierwszym krokiem do zdobycia lepszej pracy!

03 Przejrzysty tryb nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń, a postęp zdobytej wiedzy sprawdzany jest przez prace zaliczeniowe oraz sesje egzaminacyjne.

04 Miła atmosfera

Bardzo ważna podczas zdobywania wiedzy jest przyjazna atmosfera, w związku z staramy się, aby nasi słuchacze nabywali wiedzę w odpowiednim otoczeniu od doświadczonych nauczycieli.

Mapa szkół

Nasze placówki

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług