Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

O nas

Szkoła Policealna w Kętrzynie jest szkołą niepubliczną. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła policealna jest  przeznaczona dla absolwentów szkół średnich, zatem aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Dalsza edukacja nie ogranicza się bowiem wyłącznie do podjęcia studiów i wyboru między trybem stacjonarnym i niestacjonarnym. W przypadku wielu branż i zawodów nie jest dziś przecież konieczne uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera bądź magistra i wstrzymanie się z podjęciem pracy zawodowej na kolejne trzy lub nawet pięć lat. Jedną z dostępnych opcji jest szkoła policealna.

Umożliwia ona uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych. Program nauczania  obejmuje tylko przedmioty zawodowe oraz języki obce. Edukacja kończy się egzaminem przed OKE w Łomży przeprowadzanym w naszej szkole.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Szkoła Policealna organizowana jest na podbudowie programowej szkoły ogólnokształcącej. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Szkoła Policealna może być miejscem kontynuowania nauki po liceum ogólnokształcącym i technikum dla osób pragnących zdobyć drugi zawód, co zwiększa szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług