Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekun w domu pomocy społecznej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.03. świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Realizowane przedmioty

Podstawy organizacji domu pomocy społecznej, bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, język migowy, język obcy w pomocy społecznej, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, opieka i pielęgnacja człowieka, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, praktyka zawodowa.

Kariera

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz wszędzie tam, gdzie przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 160 godz. (80 godzin w każdym roku nauki). Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien przygotować słuchaczy do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru czwartego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie dyplomu w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług