Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik usług kosmetycznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Technik usług kosmetycznych

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należy: przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz całego ciała, udzielania porad kosmetycznych oraz organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Absolwent naszej szkoły potrafi wykonać profesjonalny makijaż dostosowany do typu cery i urody, wykonać wszelakie zabiegi kosmetyczne wraz z obsługą przeznaczonego do tego sprzętu od zabiegów w okolicy oczu aż po stopy.

Kwalifikacja zawodowa

  • FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty teoretyczne: komunikacja społeczna i podstawy marketingu, informatyka w kosmetyce, język obcy w kosmetyce, podstawy anatomii i fizjologii, podstawy dermatologii, podstawy zdrowego żywienia, kosmetyka (twarz, szyja, dekolt), preparatyka kosmetyczna (twarz, szyja, dekolt), podstawy fizykoterapii. Przedmioty praktyczne: kosmetyka (dłonie, stopy, ciało), preparatyka kosmetyczna (dłonie, stopy, ciało), pracownia kosmetyki twarzy, pracownia makijażu i stylizacji, pracownia fizykoterapii, BHP w gabinecie kosmetycznym, pracownia masażu kosmetycznego, pracownia kosmetyki ciała, pracownia kosmetyki dłoni i stóp, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w wyspecjalizowanych zakładach kosmetycznych lub uruchomić własną działalność gospodarczą.

Uwaga! Dla uczniów naszej szkoły specjalistyczne kursy kosmetyczne gratis!

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 160 godz. (80 godzin w każdym roku nauki). Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien przygotować słuchaczy do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru czwartego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie dyplomu w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług