Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Oferta kształcenia

 • System:Zaoczny
 • Wiek:od 18 lat
 • Czas:2 lata

Branżowa Szkoła II stopnia w Nidzicy jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

To szkoła dla słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I stopnia i chcieliby uzyskać wykształcenie średnie oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w wyuczonym wcześniej zawodzie. Ponadto istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (soboty, niedziele).

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Słuchacze otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Słuchacze naszej szkoły mogą zdobyć w bardzo atrakcyjnych cenach oprócz dyplomu zawodowego dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Zapisując się do Branżowej Szkoły II stopnia zdobywają Państwo możliwość:

 • uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim,
 • otrzymania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskaniu świadectwa dojrzałości po zdaniu
 • egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach,
 • uzyskania suplementu do dyplomu w języku polskim i angielskim ułatwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce
Technik budownictwa zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik elektryk zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik handlowiec zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik mechanik zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik usług fryzjerskich
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik pojazdów samochodowych
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik przemysłu drzewnego
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik przemysłu mody
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik rolnik zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik technologii drewna
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki
Technik żywienia i usług gastronomicznych
zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług