Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik pojazdów samochodowych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik pojazdów samochodowych

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik pojazdów samochodowych potrafi obsługiwać instalacje i konserwacje mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, diagnozować stan techniczny tych systemów oraz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Może być także przygotowany do robienia przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania ich stanu technicznego, a także do napraw i diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Kwalifikacja zawodowa

 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja FRMOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, oraz przedmioty zawodowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy motoryzacji, język obcy zawodowy, użytkowanie pojazdów samochodowych, organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: fabrykach motoryzacyjnych, salonach sprzedaży samochodów, firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy), warsztatach samochodowych, firmach transportowych, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych, zakładach komunikacji publicznej, a także na stacji diagnostycznej.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług