Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik handlowiec - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik handlowiec

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej.

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się dobrej znajomości organizacji pracy, planowania i organizowania działalności handlowej z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży oraz organizowania własnego stanowiska pracy.

W procesie nauczania ważnym elementem jest przygotowanie uczniów do wykonywania zadań kontroli i oceny jakości, sprawdzania towarów przeznaczonych do sprzedaży, tj.:

 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych
 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów

Kwalifikacja zawodowa

 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy handlu, planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu, zarządzanie działaniami handlowymi, organizacja gospodarki magazynowej, język obcy zawodowy, prowadzenie działań posprzedażowych, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno- finansowej, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: doradca techniczno-handlowy, handlowiec, kierownik działu handlowego, kierownik punktu sprzedaży, konsultant ds. sprzedaży, koordynator sprzedaży, merchandiser, product manager, przedstawiciel handlowy, referent/specjalista/asystent ds. obsługi klienta, referent/specjalista/asystent ds. sprzedaży, referent/specjalista/asystent ds. zaopatrzenia, specjalista ds. zakupów, telemarketer.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik handlowiec może kontynuować naukę na studiach wyższych lub założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług