Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Oferta kształcenia

 • System:Zaoczny
 • Wiek:od 18 lat
 • Czas:2 lata

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia daje możliwość kontynuacji kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia. W szkole Branżowej II Stopnia można uczyć się wyłącznie w tych zawodach które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie ma możliwości uczenia się w zawodzie który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ. Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto Absolwent Szkoły Branżowej II Stopnia ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce Uwagi
Technik elektryk zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik handlowiec zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik mechanik zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik usług fryzjerskich zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik pojazdów samochodowych zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik robót wykończeniowych w budownictwie zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik rolnik zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik technologii drewna zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ
Technik żywienia i usług gastronomicznych zaoczna, 2 lata j.angielski Oferta skierowana do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub ZSZ

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług