Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik handlowiec - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik handlowiec

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się dobrej znajomości organizacji pracy, planowania i organizowania działalności handlowej z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży oraz organizowania własnego stanowiska pracy. W procesie nauczania ważnym elementem jest przygotowanie uczniów do wykonywania zadań kontroli i oceny jakości, sprawdzania towarów przeznaczonych do sprzedaży, tj.:

 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych
 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów

Kwalifikacja zawodowa

 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży).

Realizowane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język angielski, matematyka, informatyka. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy handlu, język obcy zawodowy. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu, zarządzanie działaniami handlowymi, organizacja gospodarki magazynowej, prowadzenie działań posprzedażowych, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej, praktyka zawodowa 140 godz.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: doradca techniczno-handlowy, handlowiec, kierownik działu handlowego, kierownik punktu sprzedaży, konsultant ds. sprzedaży, koordynator sprzedaży, product manager, przedstawiciel handlowy, referent/specjalista/asystent ds. obsługi klienta, referent/specjalista/asystent ds. sprzedaży, referent/specjalista/asystent ds. zaopatrzenia, specjalista ds. zakupów.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług