Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

O nas

W naszej szkole stawiamy na wysoką jakość kształcenia i przygotowanie naszych słuchaczy do pełnienia zawodów, które odpowiadają wymaganiom rynku pracy. Zachęcamy do podjęcia nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w Bartoszycach i rozwijania swoich umiejętności w wybranym zawodzie.

Branżowa Szkoła II Stopnia jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Branżowa Szkoła II stopnia to placówka edukacyjna, która specjalizuje się w kształceniu zawodowym, skierowanym przede wszystkim do absolwentów Szkół Branżowych I stopnia, które już mają pewne doświadczenie zawodowe. Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a tym samym uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług