Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik elektryk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik elektryk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą: montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych, wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa układów automatyki, wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne), eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa i przezwajanie silników elektrycznych, naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Kwalifikacja zawodowa

 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język angielski, matematyka, informatyka. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, użytkowanie instalacji elektrycznych, obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, język obcy zawodowy. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: eksploatacja instalacji elektrycznych, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praktyka zawodowa 140 godz.

Kariera

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia na kierunku Technik elektryk będzie mógł: montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywać i uruchamiać instalację elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, mieć możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, współpracować w zespole i organizować pracę małych zespołów, posługiwać się językiem obcym branżowym.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług