Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik mechanik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik mechanik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. W swojej pracy technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych uruchamia, sprawdza instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn  i urządzeń wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń (MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń).

Realizowane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe: język polski, język angielski, matematyka, informatyka. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu, podstawy procesów produkcyjnych, język obcy zawodowy. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń, nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, praktyka zawodowa 140 godz.

Kariera

Po zdobyciu tego zawodu będziesz: wytwarzać części maszyn i urządzeń, dokonywać montażu maszyn i urządzeń, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia, obsługiwać maszyny i urządzenia, organizować proces produkcji, organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Adipiscing molestie pretium tempus vitae a mi aenean morbi ac. Elementum nibh accumsan a, sed tincidunt hac. Dui cum scelerisque ut purus nunc. Volutpat odio eget mauris sed in ac varius. Dictumst nibh sociis lorem rutrum lacinia diam aliquam ac in. Ut erat egestas elementum aliquam sem bibendum donec egestas. Purus ac, dictum malesuada pellentesque massa faucibus fermentum fermentum fusce. Augue blandit massa at elementum vulputate adipiscing mi porttitor ullamcorper. Nulla morbi fames commodo interdum vitae sed vel. Dolor, mi, ut nunc suspendisse congue sagittis eget dui natoque. In natoque lobortis velit imperdiet in.

Semestr Czas trwania praktyki
Semestr I 4 tygodnie (160 h)
Semestr II 4 tygodnie (160 h)
Semestr III 4 tygodnie (160 h)

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 299,75 zł miesięczne
 • Klasa II – 359,75 zł miesięczne
 • Klasa III – 419,66 zł miesięczne

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem, potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze, po zakończonej nauce, otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług