Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na KKZ osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu potwierdzonego dyplomem technika w danym zawodzie.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Kwalifikacja
Elektryk ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Fryzjer FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Kucharz
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Krawiec MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Magazynier-logistyk SPL.01. Obsługa magazynów
Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem   i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Opiekun osoby starszej
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
Sprzedawca
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Technik elektryk ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik handlowiec HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej
Technik inżynierii sanitarnej
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik usług fryzjerskich
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Technik pojazdów samochodowych MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technik przemysłu mody
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Technik rachunkowości EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Technik rolnik ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie na kurs
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług