Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Magazynier-logistyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Magazynier-logistyk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Magazynier logistyk w dzisiejszych czasach jest jednym z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Ma wpływ także na wybór procedury zakupów, dostawców i towarów.

Kwalifikacja zawodowa

 • SPL.01. Obsługa magazynów

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, logistycznym, transportowym, logistycznym, rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym, wszędzie tam, gdzie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Magazynier-logistyk znajdzie również pracę w firmach kurierskich, na poczcie, lotnisku, w magazynach portowych, w firmach usługowych. Absolwentów tego kierunku zatrudniają małe a szczególnie średnie i duże sklepy, zarówno stacjonarne jak i internetowe. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży magazynowej i logistycznej.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług