Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Krawiec - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Krawiec

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub w zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów odzieżowych, w tym ze skór licowych i materiałów licopodobnych. Krawiec wykonuje także czynności szycia przy produkcji innej niż odzież np. tapicerka mebli lub samo- chodowa, a także dekoracyjna (firany, zasłony itp.).

Kwalifikacja zawodowa

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Absolwent KKZ-u w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 • modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 • dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wykonywania wyrobów odzieżowych.

Kariera

Miejscem pracy krawca może być duży zakład produkcyjny: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krojownia, szwalnia, wykańczalnia. Może to być również mały zakład usługowy, w którym samodzielnie lub w zespole konstruuje i szyje odzież miarową. Krawiec może szyć odzież chałupniczo. Może również pracować samodzielnie na zasadzie samozatrudnienia.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie na kurs
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie krawiec w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług