Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:2 lata

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia daje możliwość kontynuacji kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia. W szkole Branżowej II Stopnia można uczyć się wyłącznie w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie ma możliwości uczenia się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ. Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto Absolwent Szkoły Branżowej II Stopnia ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Organizacja nauki

  • nauka trwa dwa lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym oraz egzaminem maturalnym
  • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, co dwa tygodnie)
  • aby ułatwić naukę naszym słuchaczom, w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego internetu i bardzo dobrze wyposażonych sal komputerowych
  • zapewniamy podręczniki, które słuchacze mogą wypożyczać

Co dalej?

Zdanie egzaminu maturalnego, którym kończy się nauka w BSIIS otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce
Technik budownictwa zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik elektryk zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik handlowiec zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik usług fryzjerskich zaoczna, 2 lata j.angielski / j.niemiecki / j. rosyjski
Technik przemysłu mody zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik robót wykończeniowych w budownictwie zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik rolnik zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik technologii drewna zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski
Technik żywienia i usług gastronomicznych zaoczna, 2 lata j.angielski / j. rosyjski

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług