Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik przemysłu mody - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Technik przemysłu mody

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Dla wszystkich interesujących się modą i projektowaniem technik przemysłu mody jest niezwykle interesującym zawodem. Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

 • projektowania kolekcji odzieżowych
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja zawodowa

 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie krawiec (kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy odzieżownictwa, przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: projektant i krawiec, stylista odzieży, dziennikarz mody, manager zakładu odzieżowego, organizator pokazów mody, specjalista ds. Public Relations, przedstawiciel handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik przemysłu mody może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 140 godz.

Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien uczniów przygotować do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług