Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egzamin zawodowy - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Terminy egzaminów

Kierunek Kwalifikacja Część pisemna Sala Liczba osób Część praktyczna Sala Liczba osób
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik handlowiec
Technik usług fryzjerskich
Technik przemysłu mody
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik rolnik
Technik technologii drewna
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są niektóre kierunki studiów, na które przeprowadzane są dodatkowe egzaminy np. aktorstwo czy architekt.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia) – w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. Jest on przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

Do pobrania

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług