Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik elektryk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Technik elektryk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik elektryk i elektryk to zawody bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszych czasach, przez co są to specjaliści o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zapewniają prawidłowość i ciągłość w działaniu sieci energetycznych i maszyn, a osobom korzystającym z ich bezpieczeństwo.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja zawodowa

 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie elektryk (kwalifikacja: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy elektrotechniki, eksploatacja instalacji elektrycznych, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektryk znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: elektrowniach, zakładach energetycznych, hutach, na kolei, firmach naprawiających sprzęt elektryczny, firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u pracodawców, zapewniając słuchaczom rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanych kwalifikacji. W cyklu kształcenia przewiduje się organizację praktyki zawodowej w wymiarze 140 godz.

Praktyka zawodowa musi być spójna z treściami i umiejętnościami realizowanymi przez szkołę w obszarze kwalifikacji. Okres współpracy z pracodawcami powinien uczniów przygotować do wejścia na rynek pracy i ułatwić zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług