Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:2 lata

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

To szkoła dla Słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową, ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową i pragną podwyższyć swój poziom wykształcenia do średniego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w danym zawodzie.

Nauka kończy egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i uzyskaniem tytułu technika.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce
Technik agrobiznesu zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik budownictwa zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik elektryk zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik handlowiec zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik logistyk zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik mechanik zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik pojazdów samochodowych
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik przemysłu drzewnego zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik rolnik
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik technologii drewna
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik technologii żywności
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik usług fryzjerskich
zaoczna, 2 lata j. angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych
zaoczna, 2 lata j. angielski

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług