Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik logistyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik logistyk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik logistyk jest zawodem, który w ostatnich latach zyskuje na popularności. Zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie umiejętności z tej branży stale rośnie. Mimo że jednym z podstawowych zadań technika logistyka jest dbanie o bezpieczny transport z jednego miejsca do drugiego, to zajmuje się on również obsługą klienta, dbaniem o odpowiedni przepływ informacji, organizacją codziennej pracy innych osób, prognozowaniem popytu w oparciu o analizy rynku, kontrolowaniem zapasów, realizacją zamówień czy procesami zaopatrzeniowymi.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • planowania procesów transportowych
 • organizowania procesów transportowych
 • dokumentowania procesów transportowych

Kwalifikacja zawodowa

 • SPL.04. Organizacja transportu

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy logistyki, planowanie procesów transportowych, organizowanie procesów transportowych, dokumentowanie realizacji procesów transportowych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik logistyk znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: działach sprzedaży i dystrybucji, prognozowania popytu, obsługi magazynowej, planowania produkcji i zapasów, gospodarowania odpadami, w działach logistyki miejskiej usług infrastrukturalnych.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w liczbie 140 godzin.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług