Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egzamin maturalny - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Egzamin maturalny

Terminy matur w naszej szkole: terminarz

Absolwent przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej oraz dwóch w części ustnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 •  egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Warunki zdania egzaminu

 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej na poziomie podstawowym
 • przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia)

Terminy matur 2024 – część pisemna

Data Godz. 9:00 Czas Godz. 14:00 Czas
7 maja (wtorek) język polski – pp 240 min
8 maja (środa) matematyka – pp 180 min język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
210 min
210 min
180 min
9 maja (czwartek) język angielski – pp 120 min język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
120 min
120 min
120 min
120 min
120 min
10 maja (piątek) wos – pr 180 min język niemiecki – pr/dj 150/180 min
13 maja (poniedziałek) język angielski – pr/dj 150/180 min filozofia – pr 180 min
14 maja (wtorek) biologia – pr 180 min język rosyjski – pr/dj 150/180 min
15 maja (środa) matematyka – pr 180 min język francuski – pr/dj 150/180 min
16 maja (czwartek) chemia – pr 180 min historia muzyki – pr 180 min
17 maja (piątek) geografia – pr 180 min języki mniejszości narodowych – pp 210 min
20 maja (poniedziałek) język polski – pr 210 min języki mniejszości narodowych – pr 210 min
21 maja (wtorek) historia – pr 180 min język hiszpański – pr/dj 150/180 min
22 maja (środa) informatyka – pr 210 min historia sztuki – pr 180 min
23 maja (środa) fizyka – pr 180 min język włoski- pr/dj 150/180 min

Terminy matur 2024 – część ustna

Data Przedmiot Uwagi
11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25 maja język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Do pobrania

Informatory przedmiotowe

Matura 2024 - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług