Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik agrobiznesu - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik agrobiznesu

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Zakres działalności zawodowej technika agrobiznesu obejmuje prowadzenie produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwo żywności. Cechą wyróżniającą jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych. Technik agrobiznesu może prowadzić działalność typowo rolniczą, przetwórstwo żywności, a także prowadzić działalność gospodarczą wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. Technik agrobiznesu, po uzyskaniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, potrafi:

 • organizować i realizować zadania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie
 • organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym
 • prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, działalność gospodarcza w agrobiznesie, przetwórstwo rolno-spożywcze, rachunkowość i administracja w agrobiznesie, język obcy zawodowy, pracownia przetwórstwa rolno- spożywczego, pracownia organizacji przedsiębiorstwa agrobiznesu, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik agrobiznesu znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej w gospodarstwach rolnych, grupach producentów rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych z branży rolno- spożywczej, jednostkach publicznych i niepublicznych obsługi sektora rolno-spożywczego. Absolwent kończący szkołę w kierunku technik agrobiznesu może kontynuować naukę na studiach wyższych lub założyć własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w liczbie 140 godzin.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług