Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jakie dokumenty? - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szansa na łatwiejsze życie

Formularz Rekrutacyjny wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz Deklaracją udziału w projekcie znajdziesz w zakładce /do pobrania/ lub wzór tych dokumentów uzyskasz w naszej placówce.

Dodatkowo wymagamy:

  1. dokument zewnętrzny potwierdzający adres zamieszkania Uczestnika.
  2. dokument zewnętrzny potwierdzający status Uczestnika na rynku pracy,
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowiące o nie podleganiu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia lub potwierdzenie wygenerowane z Platformy Usług Elektronicznych ZUS – w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób biernych.
  1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności Uczestnika lub dokument równoważny (jeśli dotyczy),

dokument urzędowy potwierdzający obce pochodzenie Uczestnika i/lub pochodzenie z państwa trzeciego (jeśli dotyczy).

Ważne: Zaświadczenia potwierdzające status, tj.: z  Urzędu Pracy, z ZUS oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania uznaje się za ważne przez 30 dni od dnia wystawienia.

Kompletną i szczegółową informację na temat rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdziesz w  /Regulaminie/.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług