Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Co oferujemy - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szansa na łatwiejsze życie

W ramach projektu zostaniesz objęty/ta wsparciem w następujących formach:

1. Trening umiejętności społecznych – w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (zajęcia grupowe), obejmujący zagadnienia tj. umiejętności społeczno – życiowe, motywacyjne, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem i lękiem, sposoby rozwiązywania problemów, budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie, trening pro zdrowotny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny.

2. Warsztaty umiejętności cyfrowych – 14 spotkań po 6 godzin dydaktycznych (zajęcia grupowe), formuła spotkań będzie podzielona na dwie części: narzędziową (polegającą na nauczaniu obsługi narzędzia i/lub aplikacji/ medium w danym zakresie tematycznym)  i praktyczną (polegającą na praktykowaniu nabytych wcześniej e-umiejętności w obszarze omawianego tematu). Warsztaty odbywać się będą w obszarze 7 tematów:

 • zajęcia z podstawowej instrukcji komputera/laptopa i smartfona,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • relacje z bliskimi,
 • oferta turystyczna i kulturalna regionu i kraju,
 • odpoczynek i hobby,
 • bezpieczeństwo w sieci,
 • ochrona środowiska i zdrowia.

3. Doradztwo indywidualne – w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę, mające na celu rozwiazywanie bieżących problemów pojawiających się w trakcie wsparcia edukacyjnego oraz motywowanie Uczestnika.

4. Proces walidacji – w wymiarze 5 godzin dydaktycznych (zajęcia grupowe), mający na celu weryfikację nabytych kompetencji społecznych i cyfrowych, w efekcie którego Uczestnik otrzyma informację na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się, postępów poczynionych w trakcie zajęć, a także dalszych możliwości poszerzania i rozwijania kompetencji podstawowych (w szczególności społecznych i cyfrowych).

Dodatkowo dla Uczestników przewidziano:

 1. zwrot kosztów dojazdu (rozliczany po kosztach przejazdu komunikacją publiczną) lub transport zorganizowany,
 2. materiały szkoleniowe,
 3. serwis kawowo-ciasteczkowy i obiad.

W ramach projektu przeszkolimy 5 pracowników WMZDZ, którzy następnie poprowadzą z Seniorami Warsztaty umiejętności cyfrowych.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług