Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla kogo - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szansa na łatwiejsze życie

Wsparcie w ramach projektu kierujemy do 220 osób, które:

 1. mają ukończone 60 lat,
 2. posiadają status osoby niepracującej, w tym emeryta, rencisty,
 3. mieszkają na terenie subregionu olsztyńskiego, powiatów: braniewskiego, działdowskiego, iławskiego, ostródzkiego, elbląskiego i m. Elbląg,
 4. posiadają niskie (poniżej poziomu 3 PRK) umiejętności podstawowe w obszarze kompetencji cyfrowych i społecznych,
 5. są zainteresowane z własnej inicjatywy nabywaniem i podnoszeniem kompetencji cyfrowych i społecznych,
 6. posiadają miesięczny dochód w wysokości do 4 tyś zł brutto,
 7. pozostają poza systemem edukacji szkolnej od ponad 15 lat,

a dodatkowo kwalifikują się do jednej z poniższych premiowanych grup wsparcia (nie jest to obligatoryjne ale pozwoli stworzyć listę rankingową na poziomie danego CE, na wypadek gdyby do projektu zgłosiło się więcej chętnych niż dostępnych miejsc):

 • osoba z niepełnosprawnością – 3 pkt.
 • kobieta – 2 pkt.
 • mieszkaniec obszarów strategicznej interwencji- 2 pkt.
 • mieszkaniec obszarów miejskich – 2 pkt.
 • mieszkaniec obszarów wiejskich – 1 pkt.
 • liczba lat nieaktywności zawodowej – 1 pkt za każdy rok.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług