Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6

Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 366 626,93 zł.

Cel projektu

Celem realizowanych działań jest zwiększenie do III.2020 r. szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 32 osób (16K i 16M) mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty

10 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, w tym:

– 10 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 6 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby o niskich kwalifikacjach

7 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w tym:

– 7 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 5 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 42% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji i 52% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób – 30% wskaźnik efektywności zawodowej

Zapraszamy

Osoby zamieszkujące powiat ostródzki w wieku powyżej 30 lat, w tym:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
 • osoby pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
  • tzw. ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia
  • W projekcie przewidziano ogółem 32 miejsca

Oferowane wsparcie

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe, bezpłatne wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

– doradztwo zawodowe – w tym indywidualne poradnictwo oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania przez profesjonalnego doradcę zawodowego;

szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia; pokrywamy pełne koszty kursu, w tym materiały szkoleniowe, badania lekarskie i odzież ochronną, a także zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe;

– 3 miesięczny staż zawodowy – łączący pracodawcę z uczestnikiem, pozwalający obu stronom lepiej się poznać i podjąć decyzję, co do dalszego zatrudnienia; gwarantujemy stypendium stażowe;

– pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. 

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od IV do X.2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc)

Szczegóły i zapisy w Centrum Edukacji W-M ZDZ w Ostródzie

ul. Olsztyńska 17, tel. 89 646 25 10, 507 124 216 , ostróda@wmzdz.pl

DLACZEGO WARTO?

Zapewniamy:

– profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;

– dogodne terminy szkoleń;

– wysokiej jakości materiały szkoleniowe;

– wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;

– wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;

– wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi podczas szkoleń i stażu;

– opiekę doradcy zawodowego;

– szansę na trwałe zatrudnienie.

Harmonogramy usług szkoleniowych

Aktualne harmonogramy szkoleń

Zobacz również

 • Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

  Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

  Żyj zawodowo 10 Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …

 • Technikum plus 8

  Technikum plus 8

  Projekt „ Technikum plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 483 216,20 zł. Kwota dofinansowania: 428 999,35 zł.  Wkład UE: …

 • „Szkoła branżowa plus 8”

  „Szkoła branżowa plus 8”

  Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -