Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6

Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 366 626,93 zł.

Cel projektu

Celem realizowanych działań jest zwiększenie do III.2020 r. szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 32 osób (16K i 16M) mieszkańców powiatu ostródzkiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty

10 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, w tym:

– 10 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 6 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby o niskich kwalifikacjach

7 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w tym:

– 7 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 5 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, spośród osób przystępujących do projektu jako osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

– 42% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji i 52% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób – 30% wskaźnik efektywności zawodowej

Zapraszamy

Osoby zamieszkujące powiat ostródzki w wieku powyżej 30 lat, w tym:

  • osoby pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
  • osoby pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
    • tzw. ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
    • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia
    • W projekcie przewidziano ogółem 32 miejsca

Oferowane wsparcie

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe, bezpłatne wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

– doradztwo zawodowe – w tym indywidualne poradnictwo oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania przez profesjonalnego doradcę zawodowego;

szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia; pokrywamy pełne koszty kursu, w tym materiały szkoleniowe, badania lekarskie i odzież ochronną, a także zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe;

– 3 miesięczny staż zawodowy – łączący pracodawcę z uczestnikiem, pozwalający obu stronom lepiej się poznać i podjąć decyzję, co do dalszego zatrudnienia; gwarantujemy stypendium stażowe;

– pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. 

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od IV do X.2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc)

Szczegóły i zapisy w Centrum Edukacji W-M ZDZ w Ostródzie

ul. Olsztyńska 17, tel. 89 646 25 10, 507 124 216 , ostróda@wmzdz.pl

DLACZEGO WARTO?

Zapewniamy:

– profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;

– dogodne terminy szkoleń;

– wysokiej jakości materiały szkoleniowe;

– wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;

– wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;

– wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi podczas szkoleń i stażu;

– opiekę doradcy zawodowego;

– szansę na trwałe zatrudnienie.

Harmonogramy usług szkoleniowych

Aktualne harmonogramy szkoleń

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj zawodowo 9 Projekt „ Żyj zawodowo 9!” jest realizowany od 01.04.2019 do 31.03.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo