Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej

O projekcie

Realizowane przez nas od lipca do grudnia 2023 roku przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa potencjału i rozwój W-M ZDZ jako podmiotu ekonomii społecznej” polega na realizacji dwóch modułów:

1) zakupu kompletnej pracowni dydaktycznej z zakresu nauki podstaw programowania w formie klocków-robotów dla dzieci i młodzieży, co umożliwi świadczenie nowego rodzaju usługi

oraz

2) zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła, pozwalających na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej jednej z terenowych placówek WMZDZ, czyli Centrum Edukacji w Braniewie.

W ramach modułu 1 zostanie nabyta kompletna pracownia robotyki i programowania, złożona z zestawów dydaktycznych Lego Spike Essential oraz Prime wraz z akcesoriami, w tym planszą (matą warsztatową). Całość stanowi jedną jednostkę edukacyjną, umożliwiającą jednoczesne kształcenie całej grupy dydaktycznej dzieci lub młodzieży (12 osób), na kilku poziomach zaawansowania (dobierając odpowiednią tematykę zajęć).

Dzięki nabyciu nowoczesnej pracowni robotyki i programowania, dzieci, szczególnie z rodzin uboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, będą mogły poznać kluczowe zagadnienia programistyczne programując ekscytujące roboty tak, żeby się ruszały, łapały, rysowały, reagowały, itp, co w szerszym aspekcie jest istotne z punktu widzenia nabywania kompetencji kluczowych. Taka forma edukacji pomaga rozwijać myślenie przestrzenne oraz umiejętności manualne, w atmosferze dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Tworzone projekty programistyczne, wymagając np. badania odległości, obliczania obwodów i pól, a także wykonywania operacji na danych, prowadzą do rozwijania umiejętności matematycznych, co ważne – w praktyce. Dzieci poznają także prawa fizyki, jako że na działanie robota wpływa nie tylko kod – ważną rolę odgrywa świat rzeczywisty, gdzie rządzą prawa fizyki. Uczniowie dowiadują się czym są ciężar i masa, siły grawitacji, tarcia, czy rodzaje energii i sposoby jej pozyskiwania. Programowanie pozwala także na ekspresję i twórczość przy tworzeniu całej gamy dzieł: animacji, gier, obrazów interaktywnych czy prezentacji, a na zaawansowanym etapie – niezależnych programów i aplikacji. Wszystko to idealnie wpisuje się pracę z dziećmi ze środowisk trudnych, wykluczonych, bowiem porywa je wprost w fascynujący świat programowania robotów, co daje im motywację do samorozwoju i integracji społecznej, przy okazji niejako przemycając wiedzę „szkolną” (z matematyki, fizyki, ale także np. językowych prezentacji).

Pierwsze zajęcia z tego zakresu zamierzamy uruchamiać na jesieni 2023 roku i bardzo serdecznie zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

Drugi moduł przedsięwzięcia jest równie ważny dla naszego Stowarzyszenia, co wskazane wcześniej poszerzenie wachlarza usług – pozwala nam bowiem rozpocząć „zieloną transformację” oraz uniezależnić placówkę braniewską od paliw kopalnych. Zostanie zainstalowana pompa ciepła (o mocy 16kW) wraz z instalacją fotowoltaiczną (o mocy 15 kWp), co przyniesie korzyści nie tylko nam samym, ale i całemu lokalnemu otoczeniu (brak emisji zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych).

Celem całego przedsięwzięcia jest budowanie odporności Stowarzyszenia edukacyjnego WMZDZ na zmiany zachodzące na rynku poprzez rozwój działalności polegający na wprowadzeniu nowej formy dydaktycznej w zakresie nauki programowania klocków-robotów dla dzieci i młodzieży oraz poprzez poprawę efektywności energetycznej placówki w Braniewie.

Łączne koszty inwestycji wyniosą 207.870,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej sięgnie 169.000,00 zł.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług