Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Technikum w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Oferta kształcenia

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:od 16 lat
 • Czas:5 lat

Technikum w Nidzicy powstało z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód. Nauka trwa 5 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.

Technikum daje absolwentom nie tylko wykształcenie średnie, ale także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego i mogą podjąć pracę albo iść na studia wyższe.

Nasza Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Uczniowie Naszej Szkoły mogą zdobyć oprócz dyplomu zawodu dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kurs prawa jazdy kat. B, uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Oddział Przygotowania Wojskowego

Od roku szkolnego 2023/2024 w Technikum został utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW).

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Uczeń otrzymuje mundur i wyposażenie wojskowe.

Klasa mundurowa pożarnicza

Uczniowie Technikum w Nidzicy mają również możliwość kształcenia w klasie mundurowej pożarniczej, która obejmuje zajęcia przygotowujące do pracy w formach straży pożarnej:

 • ćwiczenia w jednostkach Straży Pożarnej,
 • zajęcia z obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
 • zajęcia samoobrony, wyjazdy sprawnościowe,
 • działania w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,
 • testy sprawnościowe.

Każdy uczeń otrzymuje mundur i wyposażenie strażackie.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce Uwagi
Technik elektryk stacjonarna, 5 lat j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Technik handlowiec stacjonarna, 5 lat j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Technik informatyk stacjonarna, 5 lat j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Technik logistyk stacjonarna, 5 lat j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Technik usług fryzjerskich stacjonarna, 5 lat j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Technik spedytor stacjonarna, 5 lata j.angielski oraz j.niemiecki Bezpłatne kursy: prawo jazdy kat. B, kosmetyczne, obsługi kas fiskalnych, komputerowe, kierowcy wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki, spawania, pierwszej pomocy oraz inne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług