Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik informatyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Technikum w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik informatyk

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:5 lat

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • dobierania podzespołów, konfiguracji, montowania z podzespołów komputerów, instalowania oprogramowania;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami w tym:
  • dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej,
  • montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu,
  • instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne,
  • odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje zawodowe

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, historia, historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe: język angielski zawodowy, podstawy informatyki, bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia techniki komputerowej, lokalne sieci komputerowe, systemy operacyjne, witryny i aplikacje internetowe, projektowanie i administrowanie bazami danych, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administrowanie systemami operacyjnymi, eksploatacja lokalnych sieci komputerowych, pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik informatyk znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej nie tylko w serwisach komputerowych, ale również w firmach, w których korzysta się z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Absolwent kierunku technik informatyk może również zajmować się projektowaniem i wykonywaniem stron www. bądź zajmować się tworzeniem i modyfikowaniem bazy danych, na których opiera się działalność większości firm i instytucji.

Absolwent szkoły w zwodzie technik informatyk może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych lub rozwijać się dalej jako programista bądź jako ekspert od cyberbezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Technikum w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Klasa Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)
IV 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uczniowie po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług