Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Technikum w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

O nas

Technikum w Nidzicy powstało z myślą o młodzieży, która w niedługim czasie chce zdobyć atrakcyjny zawód. Nauka trwa 5 lat i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Oferta szkoły skierowana jest do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.

Technikum daje absolwentom nie tylko wykształcenie średnie, ale także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego i mogą podjąć pracę albo iść na studia wyższe.

Nasza Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Uczniowie Naszej Szkoły mogą zdobyć oprócz dyplomu zawodu dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kurs prawa jazdy kat. B, uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Technikum oferuje kwalifikacje technika w różnych specjalizacjach, tj.:

 • Technik spedytor
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik elektryk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik handlowiec

Nasz doradca zawodowy chętnie pomoże w doborze właściwego kierunku kształcenia.

Oddział Przygotowania Wojskowego

Od roku szkolnego 2023/2024 w Technikum został utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW).

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Uczeń otrzymuje mundur i wyposażenie wojskowe.

Klasa mundurowa pożarnicza

Uczniowie Technikum w Nidzicy mają również możliwość kształcenia w klasie mundurowej pożarniczej, która obejmuje zajęcia przygotowujące do pracy w formach straży pożarnej:

 • ćwiczenia w jednostkach Straży Pożarnej,
 • zajęcia z obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
 • zajęcia samoobrony, wyjazdy sprawnościowe,
 • działania w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,
 • testy sprawnościowe.

Każdy uczeń otrzymuje mundur i wyposażenie strażackie.

Technikum w Nidzicy to:

 • Stypendium dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce 1000 zł rocznie
 • Laptopy/tablety dla uczniów do nauki
 • Szybkie wejście na rynek pracy
 • Przyjazna atmosfera
 • Indywidualne podejście do ucznia w szkole i na praktykach
 • Kursy dające dodatkowe kwalifikacje

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług