Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:2 lata

Szkoła organizowana jest na podbudowie programowej ponadgimnazjalnej szkoły ogólnokształcącej. Umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim.

Szkoła Policealna w Bartoszycach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Dzięki temu możliwa jest nauka bez opłat za szkołę, a słuchacze naszej szkoły otrzymują świadectwa, indeksy, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych. Realizujemy programy nauczania zatwierdzone rzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Forma i cykl kształcenia Języki obce Uwagi
Opiekun w domu pomocy społecznej zaoczna
2 lata
j.angielski / j.niemiecki Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach.
Technik administracji zaoczna
2 lata
j.angielski Egzamin na tytuł zawodowy nadzorowany jest przez przez OKE w Łomży i organizowany w Bartoszycach.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w/w zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług