Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekun w domu pomocy społecznej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej jest dobrym wyborem w dobie starzenia się społeczeństwa, powstawania nowych instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi czy coraz popularniejszych wyjazdów za granicę w celu opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Na powyższym kierunku słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu stymulacji rozwoju i aktywizacji osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej poprzez odpowiednią terapię i rehabilitację.

Słuchacz uczy się również podstawowych obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej do których należą: pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego

Kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej to oferta skierowana do tych, którzy chcą pracować w sektorze opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Nasza Szkoła Policealna przygotowuje uczniów do odpowiedzialnej i empatycznej pracy jako opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.03. świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Realizowane przedmioty

Podstawy organizacji domu pomocy społecznej, bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, język migowy, język obcy w pomocy społecznej, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, usługi opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, 8-tygodniowe praktyki zawodowe.

Kariera

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz wszędzie tam, gdzie przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w/w zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług