Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik administracji - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Bartoszycach

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa

Technik administracji

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Kierunek technik administracji to doskonała ścieżka edukacyjna dla tych, którzy aspirują do pracy w sektorze administracyjnym i biurowym. Nasza Szkoła Policealna oferuje program nauczania zaprojektowany tak, aby przygotować słuchaczy do skutecznego zarządzania różnymi aspektami administracji.

Kierunek technik administracji jest bardzo popularny wśród młodych osób. Umożliwia wszechstronne obycie w zasadach pracy administracyjnej, które słuchacz uzyskuje na zajęciach w szkole oraz na 8-tygodniowych praktykach zawodowych.

Absolwent powyższego kierunku może:

 • prowadzić sekretariaty firm i urzędów
 • pracować w ogólnie pojętym sektorze administracyjnym
 • poprzez znajomość prawa pracy łatwiej będzie mu założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacja zawodowa

 • EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Realizowane przedmioty

Organizacja pracy biurowej,  bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji, ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, język angielski w administracji, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, finanse publiczne, pracownia pracy biurowej, postępowanie w administracji.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych; w przedsiębiorstwach; organizacjach społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji. Technik administracji może być zatrudniony na stanowiskach określonych w szczegółowych przepisach dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych urzędów.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w/w zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług