Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są kursami prowadzonymi według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. W zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Organizowane są w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu.

W przypadku zawodów, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego jest równoznaczne z prawem do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kierunek Kwalifikacja
Betoniarz-zbrojarz BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Cukiernik
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
Dekarz
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
Elektromechanik
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
Elektronik
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Fotograf
AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Fryzjer
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Kelner
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
Kucharz
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Krawiec
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Magazynier-logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechanicznych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem   i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Murarz-tynkarz
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Ogrodnik
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pracownik obsługi hotelowej
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Pszczelarz
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Rolnik ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
Sprzedawca HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Stolarz
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Ślusarz MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Tapicer
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Technik budownictwa
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych (monter konstrukcji budowlanych)
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (murarz-tynkarz)
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Technik budowy dróg
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Technik elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik ekonomista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik fotografii i multimediów
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
Technik handlowiec
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Technik hotelarstwa
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
 Technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik inżynierii sanitarnej
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik mechanik
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń)
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek skrawających)
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technik usług fryzjerskich
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (elektromechanik pojazdów samochodowych)
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych)
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technik programista
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie testowanie aplikacji
Technik przemysłu mody
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Technik rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
 Technik spawalnictwa
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń)
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz)
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
Technik spedytor
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Technik technologii drewna
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Technik telekomunikacji
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Technik turystyki na obszarach wiejskich
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego<

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług