Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Betoniarz-zbrojarz - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Betoniarz-zbrojarz

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:1 rok

Betoniarz-zbrojarz jest zawodem związanym z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju budynków i budowli. Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa oraz konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach zapotrzebowanie na betoniarzy-zbrojarzy będzie się nadal utrzymywać.

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Absolwent KKZ-tu w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
 • wykonywania mieszanek betonowych,
 • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

Kariera

Absolwent w zawodzie betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach produkcji prefabrykatów, wytwórniach mieszanki betonowej oraz w zakładach produkcji zbrojenia budowlanego.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzamin zawodowy

Ukończenie KKZ-u umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie betoniarz-zbrojarz w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w Łomży w naszej szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz posiada wykształcenie średnie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług