Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Lidzbarku Warmińskim

sala lekcyjna
sala lekcyjna z komputerami

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 16 lat
  • Czas:ok. 10 miesięcy

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na KKZ osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu potwierdzonego dyplomem technika w danym zawodzie.

Kierunki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kierunek Kwalifikacja
Rolnik ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
  • w przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców
  • podanie o przyjęcie na kurs

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług