Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rolnik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Lidzbarku Warmińskim

sala lekcyjna
sala lekcyjna z komputerami

Rolnik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:ok. 10 miesięcy

Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną uzależnione jest od cyklu przyrodniczego i może być realizowane tylko w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej wymaga systematyczności i ciągłości – również w czasie dni wolnych od pracy, takich jak soboty i niedziele oraz święta. Jakość wykonywanych prac ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, stąd oprócz umiejętności technologicznych istotne znaczenie ma postawa osób wykonujących prace w tym zawodzie. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą.

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Podstawowe informacje

 • Realizujemy program MEN
 • Zajęcia realizowane są w formie zaocznej (również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)
 • Kurs liczy 585 godzin z podziałem na zajęcia teoretyczne (234 h) oraz zajęcia praktyczne (352 h)
 • Zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców, serwis kawowy

Realizowane przedmioty

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych lub praktycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy rolnictwa, prowadzenie produkcji roślinnej, dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, prowadzenie produkcji zwierzęcej, obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie, organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych, język angielski w rolnictwie.

Kariera

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie rolnik z zasady pracują we własnych lub rodzinnych gospodarstwach rolnych. Mogą jednak wykonywać pracę najemną w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Największe zapotrzebowanie na pracowników w tych gospodarstwach występuje sezonowo wiosną latem i jesienią. Przez cały rok na zatrudnienie mogą liczyć pracownicy w produkcji zwierzęcej.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Uwaga! Rolnik posiada uprawnienia, które pozwalają korzystać z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie Rolnik
 • w przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców
 • podanie o przyjęcie na kurs

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług