Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oferta kształcenia - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Oferta kształcenia

  • System:Zaoczny
  • Wiek:od 18 lat
  • Czas:1 rok (jedna kwalifikacja)

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, dzięki której można zdobyć nowe lub uzupełnić już posiadane kwalifikacje. Jest to świetny wybór dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli podjąć wcześniejszej nauki zawodu lub osób, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć swoje kompetencje. Uczestnicy kursu, w dość szybkim czasie, będą mogli rozpocząć pracę z nowymi kwalifikacjami.

KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podczas zajęć przekazywane są wiadomości wyłącznie z zakresu obranej tematyki – nie ma tu przedmiotów tzw. ogólnokształcących czy dodatkowych – kursant zdobywa wiedzę wyłącznie z obszaru, którym jest zainteresowany. Czas przeznaczony na kurs jest więc całkowicie przeznaczony na naukę nowej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, na podstawie którego może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży i odbywa się w naszej placówce. Jego pozytywne ukończenie skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowej i tym samym prawo do wykonywania pracy w ramach wyuczonej kwalifikacji. Jeśli Absolwent zdobędzie wszystkie kwalifikacje (K1, K2) konieczne do wykonywania danego zawodu i dodatkowo posiada wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom technika w danym zawodzie.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kierunek Kwalifikacja
Opiekunka dziecięca SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Opiekunka środowiskowa SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Technik administracji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik agrobiznesu
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL. 05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Technik budownictwa BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Technik ekonomista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik elektryk ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik handlowiec HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej
Technik informatyk INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik pojazdów samochodowych MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technik rachunkowości EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Technik robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Technik rolnik ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Technik technologii drewna DRM. 04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Technik usług fryzjerskich
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Technik usług kosmetycznych
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
…i wiele innych

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie na kurs

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług