Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Czym są KKZ? - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Czym są KKZ?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, dzięki której można zdobyć nowe lub uzupełnić już posiadane kwalifikacje. Jest to świetny wybór dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli podjąć wcześniejszej nauki zawodu lub osób, które chcą się przekwalifikować, zdobyć nowy zawód lub poszerzyć swoje kompetencje. Uczestnicy kursu, w dość szybkim czasie, będą mogli rozpocząć pracę z nowymi kwalifikacjami.

KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podczas zajęć przekazywane są wiadomości wyłącznie z zakresu obranej tematyki – nie ma tu przedmiotów tzw. ogólnokształcących czy dodatkowych – kursant zdobywa wiedzę wyłącznie z obszaru, którym jest zainteresowany. Czas przeznaczony na kurs jest więc całkowicie przeznaczony na naukę nowej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, na podstawie którego może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży i odbywa się w naszej placówce. Jego pozytywne ukończenie skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowej i tym samym prawo do wykonywania pracy w ramach wyuczonej kwalifikacji. Jeśli Absolwent zdobędzie wszystkie kwalifikacje (K1, K2) konieczne do wykonywania danego zawodu i dodatkowo posiada wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom technika w danym zawodzie.

Dlaczego warto wybrać KKZ?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług