Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Co oferujemy - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Pracuj nadal!

W ramach projektu zostaniesz objęty kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym złożonym z co najmniej trzech form:

 • doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania w wymiarze 12 godzin, podczas których wraz wykwalifikowanym Doradcą Zawodowym zweryfikujesz swoje predyspozycje zawodowe i przygotujesz się do procesu zdobywania pracy. Otrzymasz również zwrot kosztów dojazdu, jeśli zajęcia odbywać się będą poza miejscowością Twojego zamieszkania.
 • minimum jednego dodatkowego elementu pomocy, wynikającego z diagnozy na etapie doradztwa zawodowego, celem pomocy w dostosowaniu do warunków rynku pracy, tj.:
  • szkolenia zawodowego, dzięki któremu nabędziesz nowe kompetencje, kwalifikacje lub uprawnienia wzmacniające Twoje predyspozycje oraz znacznie poprawiające Twoje szanse na pozyskanie i efektywne wykonywanie satysfakcjonującej Cię pracy.
  • stażu, wzmacniającego Twoje umiejętności praktyczne i wdrażającego Cię w przyszłe zadania zawodowe. Staż, którego zasadność potwierdzi Indywidualny Plan Działania, będzie trwać 6 miesięcy.
  • dodatku relokacyjnego w wysokości 14.000 zł, ułatwiającego podjęcie pracy w większej odległości od miejsca zamieszkania. Warunkiem otrzymania tego wsparcia jest podjęcie zatrudnienia w odległości ponad 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania i utrzymanie pracy przez min. 6 miesięcy (lub działalności gospodarczej przez 12 miesięcy).
 • pośrednictwa pracy, w wymiarze 6 godzin, w trakcie którego pomożemy znaleźć Ci pracę zgodną z Twoimi predyspozycjami określonymi podczas etapu doradztwa zawodowego oraz nabytymi umiejętnościami.

W ramach kompleksowego wsparcia projektowego zapewnimy Ci także: zwrot kosztów dojazdów, refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, stypendium szkoleniowe i stażowe, wyżywienie w przypadku kursów w trybie powyżej 8 godzin dziennie, niezbędne badania lekarskie, ubranie ochronne oraz pokrycie ewentualnego kosztu egzaminu zewnętrznego. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług